logo

EVENIMENTE / SESIUNI DE FORMARE

Sesiunile  de formare pentru manageri și specialiști în economie socială

În cadrul activității A.5 Organizarea unor stagii de formare în domeniul incluziunii sociale pentru managerii și specialiștii implicați în structurile de economie socială cu participarea unui expert transnațional în incluziune socială, experții antreprenoriat social ai solicitantului - Asociatia Ance Europe și ai partenerilor naționali „AUR”- Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.), Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC și Fundatia Doina Levintza au selectat 20 de persoane - manageri și specialiști implicați în economia socială, în vederea participării la stagiile de formare în domeniul incluziunii sociale.

Partenerul național P 1 - „AUR”- Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.) a organizat aceste sesiuni de formare la sediul din București și a pus la dispoziția candidaților, un formator pentru cursul de manager în economie socială, pro bono, precum și un material suport de curs manager în economie socială.
Programele de formare pentru managerii și specialiștii structurilor de economie socială care au fost înființate în cursul acestui proiect, au avut ca obiectiv dezvoltarea cunoștințelor și competențelor necesare de către aceștia, astfel încât să poată gestiona activitatea structurilor de economie socială prin prisma rolului pe care acestea îl au în cadrul celui de-al “treilea sector”, respectiv economia socială. Managerii și specialiștii care au participat la programul de formare de “Manager de întreprindere socială”, cod COR 112036, cu durata de 40 ore, autorizat conform OUG 129/2000, au participat ulterior și la sesiunile de instruire în incluziune socială susținute de către un expert transnațional al partenerului Athens Network of Collaborating Experts (ANCE), cu durata de 40 ore.
Aceste stagii de formare au urmărit dezvoltarea competențelor personalului implicat în dezvoltarea și gestionarea structurilor de economie socială și creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la beneficiile economiei sociale.
Cursul de formare manager în economie socială a avut loc în perioada 19 februarie - 23 februarie 2015, iar cursanții au discutat despre noțiuni cu aplicabilitate imediată pentru structura de economie socială înființată, respectiv despre planul de afaceri și alte instrumente de management, strategia de marketing, planul financiar, funcțiile managementului, planul de promovare, etc.

Sesiunea de formare în domeniul incluziunii sociale și suportul de curs aferent, l-a susținut expertul în incluziune socială al partenerul transnațional ANCE, în perioada 24 februarie - 28 februarie 2015, la sediul solicitantului. În cadrul acestuia, participanții au discutat conceptul de “incluziune socială” și diverse modalități de aplicare a acestui concept destul de nou în societatea noastră, folosind o serie de exemple de bună practică din Grecia, țară cu o mai mare tradiție în economia socială. Aceasta a fost definită drept procesul multidimensional prin care se fac eforturi în direcția asigurării egalității de șanse pentru toți oamenii, indiferent de originea lor, astfel încât aceștia să-și poată realiza întregul potențial în viață. Vizează crearea unor condiții, care permit ulterior, o participare deplină și activă a fiecărui membru al societății, în toate aspectele vieții, inclusiv activități civice, sociale, economice și politice, precum și participarea la procesele decizionale. Al doilea sens al incluziunii sociale este definirea ei drept procesul prin care societățile încearcă combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Integrarea socială sau incluziunea socială nu înseamnă uniformitate, identitatea oamenilor, ci o societate în care-și găsește locul diversitatea și favorizează angajamentul. Pentru a realiza integrarea socială și incluziunea socială, vocile oamenilor, nevoile și preocupările lor, trebuie să fie auzite. Nu numai unii, ci toti membrii societății, cu diferite origini, trebuie să aibă un cuvânt de spus și o miză în societatea lor comună. Această incluziune a societății care creează și menține stabilitatea, precum și disponibilitatea de a îmbrățișa schimbarea, atunci când este necesar, trebuie să reprezinte direcția în care să se îndrepte și societatea noastră, începând cu cei care sunt implicați direct în economia socială.

Această sesiune de formare a avut drep scop pregătirea participanților în vederea următoarelor activități din cadrul proiectului, ca transferul de bune practici, elaborarea strategiei de promovare și marketing a structurilor de economie socială nou înființate, crearea unui centru virtual de consiliere pentru antreprenorii în economia socială.


POSDRU/168/6.1/S/145899

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

INVESTESTE IN OAMENI !


Asociatia ANCE Europe este operator de date cu caracter personal nr. 33983 inregistrat la A.N.S.P.D.C.P., in conformitate cu Legea nr. 677/2001


Beneficiar: Asociatia ANCE Europe
Parteneri: AUR (Asociatia Nationala a Specialistilor in Resurse Umane), ASSOC (Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala), Fundatia Doina Levintza, ANCE (Athens Network of Collaborating Experts)

Parteneri

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.