logo

Implementare / Rezultate

Pe termen lung, proiectul va contribui la incluziunea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile prin intermediul programelor integrate de informare, consiliere, crestere a stimei de sine si a celor de initiere in diverse meserii cerute pe piata muncii. In egala masura proiectul ca contribui la dezvoltarea economiei sociale si implicit a cresterii economice a sectorului tertiar al economiei prin infiintarea unor SES care vor oferi servicii si produse intr-o maniera inovativa la nivelul pietelor locale. Activitatile proiectului vor contribui la atingerea obiectivelor asumate prin angajarea la obtinerea de rezultate imediate (R) si a indicatorilor de output de program (IOP), indicatorilor de rezultat de program (IRP), indicatorilor de output suplimentari (IOS) si a indicatorilor de rezultat suplimentari (IRS).

Numerotarea activitatilor de la sectiunea specifica corespunde cu numerotarea rezultatelor din aceasta sectiune.

R 1.1.: Echipa de proiect formata , 1 plan al activitatilor detaliat, proceduri de lucru intocmite
R 1.2.: 6 rapoarte tehnico-financiare elaborate si depuse, 6 cereri de rambursare transmise, 12 intalniri de lucru partenerii
R 1.3.: 1 plan de achizitii elaborat si revizuit in conformitate cu cerintele proiectului
R 1.4.: 6 rapoarte de audit elaborate

R 2.1.: 1 conferinta cu 50 participanti desfasurata, 100 brosuri/materiale de prezentare, identitatea vizuala a proiectului elaborata si aprobata, 1 conferinta de presa, 1 roll-up, 1 comunicat de presa
R 2.2.: 1 website al proiectului realizat si actualizat lunar
R 2.3.: 1 conferinta cu 100 participanti desfasurata, 100 brosuri/materiale de prezentare a rezultatelor proiectului, 1 comunicat de presa, 1 spot audio-video difuzat de trei ori

R 3.1.: 2 grupuri de lucru fiecare avand minim 10 persoane, incheierea a doua parteneriate (1/zona de interventie) intre autoritatile locale si ong-urile partenere in proiect, 2 baze de date cu min 50 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile la nivel local si regional (cate una pentru fiecare regiune de interventie)
R 3.2.: 2 workshop-uri, unul in zona BI si altul in zona NV, fiecare cu 20 de participanti, 40 de materiale, 2 rapoarte care sa contina informatii relevante referitoare la potentialul zonal al fortei de munca din randul grupurilor vulnerabile. Aceste rezultate vizeaza in mod direct realizarea indicatorului (IOS) 2 evenimente de comunicare si promovare economie sociala

R 4.1.: 1 set criterii de selectie pentru selectarea persoanelor din grupurile vulnerabile in functie de meseriile cerute in cadrul SES-urilor
R 4.2.: 100 de persoane informate si consiliate activitatea aferenta acestui rezultat vizeaza atingerea indicatorului 100 profiluri individuale realizate 100 brosuri de informare Activitatea aferenta acestui rezultat vizeaza atingerea indicatorului (IOS) 100 de persoane care beneficiaza de orientare/consiliere - economie sociala
R 4.3.: 26 de persoane din grupuri vulnerabile selectate pentru angajare in cadrul SES-urilor

R 5.1.: 20 de persoane selectate pentru a participa la sesiunile de formare
R 5.2.: 1 material suport de curs manager in economie sociala, 1 material suport sesiune de instruire incluziune sociala
R 5.3.: 20 de persoane participante la instruire certificate in management de economie sociala si incluziune sociala ; activitatea aferenta acestui rezultat vizeaza atingerea urmatorilor indicatori : (IOS) 20 participanti la instruire - economie sociala (IRS) 20 participanti la instruire certificati - economie sociala (IRS) Ponderea participantilor la programele de formare pentru specialisti in domeniul incluziunii sociale, care obtin certificare (100%), din care femei 30%

R 6.1.: 6 SES-uri functionale din punct de vedere administrativ, fiscal si operational. Activitatea aferenta acestui rezultat vizeaza atingerea indicatorului (IOP) 6 SES infiintate
R 6.2.: 6 SES-uri dotate cu aparatura necesara functionarii, 39 locuri de munca create. Activitatea aferenta acestui rezultat vizeaza atingerea indicatorului (IRP) 39 locuri de munca create (din care 26 se adreseaza grupurilor vulnerabile)
R 6.3.: 3 pers participante la curs initiere bucatar (180 ore), 4 pers curs igiena (40 ore), 4 pers. curs initiere lucrator in industria ceramica (180 ore), 8 pers curs competente IT (80 ore), 2 pers curs initiere lucrator comercial ( 180 ore), 4 pers curs initiere agent vanzari (180 ore), 1 pers curs DJ (40 ore), 2 pers curs initiere planificare si organizare evenimente, 1 pers. curs initiere decorator interioare, 5 pers. curs initiere croitorie (180ore). Activitatea aferenta acestui rezultat vizeaza atingerea urmatorilor indicatori: (IOS) 26 participanti la instruire - economie sociala (IRS) 26 participanti la instruire certificati - economie sociala
R 6.4.1.: 6 strategii de promovare si marketing
R 6.4.2.: 6 campanii de promovare a produselor/serviciilor conform cu strategia de marketing
R 6.4.3.: 12 participari la targuri de profil si economie sociala ; activitatea aferenta acestui rezultat vizeaza atingerea indicatorului (IOS) 12 evenimente de comunicare si promovare - economie sociala
R 6.4.4.: 6 evenimente tip "Ziua Portilor Deschise", 90 de persoane cu dizabilitati participante. Rezultatul presupune atingerea indicatorului (IOS) 6 evenimente de comunicare si promovare - economie sociala

R 7.1.: 1 strategie de colaborare, 1 parteneriat intre SES-uri
R 7.2.: 1 targ, 80 participanti din cadrul SES-urilor realizate prin proiect si a altor SES-uri functionale. Rezultatul presupune atingerea indicatorului (IOS) 1 eveniment de comunicare si promovare - economie sociala
R 7.3.: 1 centru virtual functional


POSDRU/168/6.1/S/145899

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

INVESTESTE IN OAMENI !


Asociatia ANCE Europe este operator de date cu caracter personal nr. 33983 inregistrat la A.N.S.P.D.C.P., in conformitate cu Legea nr. 677/2001


Beneficiar: Asociatia ANCE Europe
Parteneri: AUR (Asociatia Nationala a Specialistilor in Resurse Umane), ASSOC (Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala), Fundatia Doina Levintza, ANCE (Athens Network of Collaborating Experts)

Parteneri

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.