logo

Despre Proiect

Asociatia ANCE EUROPE Beneficiar

Asociația se bazează pe vasta experiență a membrului fondator ANCE Grecia care a desfășurat cu succes proiecte în domeniul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Ceilalți doi membri fondatori au expertiză în domeniul managementului proiectelor finanțate din fonduri structurale precum și în domeniul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Ei au participat în calitate de experți în peste 10 proiecte strategice de dezvoltare a resurselor umane și vor contribui activ la succesul acestui proiect.

"AUR" - Asociația Națională a Specialiștilor in Resurse Umane (A.N.S.R.U.) Partenerul 1

“AUR” este o organizație nonguvernamentală care desfășoară activități de training și consultanță în resurse umane, având 15 ani de activitate, 13 ani de experiență în elaborarea de instrumente HR, 5.000 de beneficiari direcți și este furnizor de formare profesională acreditat pentru ocupațiile „Manager întreprindere socială” și „Specialist în economie socială”.

Asociația a realizat activități privind evaluarea performanțelor profesionale a peste 20000 angajați, 100 sesiuni de training, 750 consultații în dezvoltarea carierei. A elaborat și publicat lucrări de specialitate, a introdus în COR două ocupații noi, „manager întreprindere socială” și „specialist în economie socială”, implementând proiecte la nivel național și internațional.

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Partenerul 2

În cei peste 17 ani de activitate, asociația s-a dezvoltat, în special, prin intermediul celor peste 30 de proiecte implementate (finanțate de POSDRU, UE/Phare, DFID, USAID, Fundația Soros, Autorități Naționale, Autorități Locale, donatori privați), oferind totodată o serie de servicii sociale pentru persoane din grupuri vulnerabile: persoane cu dizabilități, romi, femei, copii, copii cu deficiențe, tineri și adulți cu dizabilități, tineri din centre de plasament, persoane vârstnice, familii sărace, persoane private de libertate, asistenți maternali, persoane și familii aflate în criză.

A implementat proiecte la nivel național, regional și local și a susținut, în parteneriat cu alte organizații naționale sau internaționale, dezvoltarea formelor alternative de ocupare pentru persoanele vulnerabile. În prezent, asociația implementează proiecte cu finanțare POSDRU, atât ca beneficiar, cât și ca partener, majoritatea având ca grup țintă persoane cu dizabilități.


Fundatia Doina Levintza Partenerul 3

Este o organizație non guvernamentală creată în anul 2010 cu scopul promovării și dezvoltării schimbului cultural național și internațional prin organizarea de evenimente și stagii educaționale menite să dezvolte aptitudinile și cunoștințele persoanelor interesate de creația vestimentară, precum și de a facilita gândirea critică printre artiști, cercetători și studenți. Scopul principal al fundației este sprijinirea continuă a creativității și design-ului în domeniul modei și al artelor conexe acesteia. Fundația beneficiază de imensa experiență în domeniul design-ului vestimentar prin intermediul fondatoarei sale Doina Levintza, care este creatoarea a peste 100 de colecții și expoziții de modă prezentate în România, Monaco, Franța, Statele Unite, obținând de-a lungul activității sale numeroase distincții.

Athens Network of Collaborating Experts (ANCE) Partenerul 4 transnațional

Reprezintă o organizație neguvernamentală și non-profit cu sediul în Atena, Grecia care a fost înființată în anul 1996 de un grup de experți greci specializați în dezvoltare și cooperare internațională, precum și în asistență tehnică, derulând numeroase proiecte la nivel național (Grecia) cât și la nivel internațional. În prezent, ANCE a creat o rețea extinsă de colaboratori și voluntari care susțin dezvoltarea durabilă, precum și integrarea grupurilor vulnerabile în Uniunea Europeană și în statele aflate în curs de dezvoltare. În acest sens, ANCE colaborează cu o serie de alte organizații neguvernamentale, agenții de dezvoltare regională, autorități locale, universități și centre de cercetare, precum și cu alte organizații private în scopul promovării democrației și respectării drepturilor omului.

Obiectivele sale sunt îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile pe piața muncii, sensibilizarea cetățenilor UE față de problemele țărilor aflate în curs de dezvoltare, eliminarea rasismului, xenofobiei, marginalizării și excluderii sociale, împărțirea de ajutoare umanitare, protecția mediului și conservarea patrimoniului cultural, implementarea de proiecte generatoare de venit pentru grupurile defavorizate, susținerea antreprenoriatului și dezvoltării sustenabile în Europa Centrală și de Est, Asia, Africa și America Latină, susținerea populației afectate de dezastre naturale și conflicte.


POSDRU/168/6.1/S/145899

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

INVESTESTE IN OAMENI !


Asociatia ANCE Europe este operator de date cu caracter personal nr. 33983 inregistrat la A.N.S.P.D.C.P., in conformitate cu Legea nr. 677/2001


Beneficiar: Asociatia ANCE Europe
Parteneri: AUR (Asociatia Nationala a Specialistilor in Resurse Umane), ASSOC (Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala), Fundatia Doina Levintza, ANCE (Athens Network of Collaborating Experts)

Parteneri

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.